URZĘDY

::

Urząd Miasta

::

Urząd Gminny

::

Urząd Powiatowy

INSTYTUCJE

::

Organizacje

::

Edukacja

::

Zdrowie

::

Kultura

.

::

Ważne telefony

::

Zabytki

::

Ciekawostki

< strona główna

>> jesteś w: zabytki > zabytki

.

    Z A B Y T K I
Zamek - przy Starym Rynku 1; renesansowy budynek wzniesiony w latach 1566 -1571 przez Wawrzyńca Lorka jako dwór Kapituły Krakowskiej. W 1833 roku został zamieniony na ratusz. Dziś znajduje się tu Muzeum Miasta Pabianic. Obecnie jest w remoncie.
Kościół św. Mateusza i Wawrzyńca przy ul. Grobelnej 2, tel. 215-41-84; późnorenesansowy, zbudowany w latach 1583-1588 przez Ambrożego Włoch [Kościół Św. Mateusza, wzniesiony z cegły w stylu późnorenesansowym w latach 1583-1588. Budowniczy - Ambroży Włoch z Płocka zobowiązał się postawić świątynię na podobieństwo katedry płockiej. W następnych latach kościół kilkakrotnie odnawiano, m.in. po pożarach w 1760 i 1823 roku.

Kościół jest orientowany, tzn. posiada prezbiterium w stronie wschodniej, w formie krzyża, trzynawowy, bazylikowy. Prostokątne prezbiterium zakończone jest półkolistą absydą. Do części poprzecznej - transeptu - przylegają od strony prezbiterium zakrystie: w stronie północnej stara, piętrowa, w stronie południowej - nowa, parterowa. W zachodniej stronie kościoła znajduje się wieża na podstawie czworoboku, przechodząca górą w ośmiobok. Większość ołtarzy i obrazów pochodzi z XVII i XVIII wieku.
Do najcenniejszych zabytków kościoła należy marmurowa płyta nagrobkowa młodej dziewczyny - Anny Sułowskiej, córki tenutariusza dóbr pabianickich, zmarłej w 1613 roku.
Tablica jest typowym przykładem nagrobków dzieciecych okresu polskiego renesansu. Z prawej strony transeptu przy prezbiterium znajduje się marmurowa tablica z wizerunkiem Władysława Hermana i herbem kapituły krakowskiej - "Aaron". Napis łaciński na niej brzmi: "Świątynię pabianicką, niegdyś z surowego drzewa zbudowaną i zupełnie opuszczoną, kapituła kościoła katedralnego krakowskiego, znacznym kosztem wystawiła z cegły od fundamentów i rocznym kosztem wyposażyła. Kapitułę w tym czasie stanowili prałaci i kanonicy krakowscy, pobożność i szczodrobliwość których potomność wdzięcznie wspominać będzie. Tę świątynię najwielebniejszy Paweł Dębski, biskup laodycejski, sufragan i kanonik krakowski, który będąc poprzednio kanonikiem i administratorem dóbr pabianickich, fundamenty był założył, za przyzwoleniem i zgodą Jaśnie Oświeconego i Najprzewielebniejszego Stanisława Karnkowsiego - arcybiskupa gnieźnieńskiego, legata urodzonego i prymasa Rzeczypospolitej, poświęcił w dniu 15 listopada 1588 roku od zbawienia ludzkiego". W lewej części transeptu, również przy prezbiterium, znajduje się murowana tablica z wizerunkiem księżnej Judyty, ufundowana ku jej czci w XVII wieku. Łaciński napis, z drobną zmianą, odpowiada w swej końcowej części napisowi tablicy, którą kapituła wystawiła fundatorce w 1834 roku w katedrze krakowskiej. Napis w tłumaczeniu brzmi:

"Bogu Wszechmogącemu, Pamięci Judyty, Roku Pańskiego 1082, Judyta, małżonka króla polskiego, Władysława Hermana i córka księcia czeskiego, z Adelajdy, córki Andrzeja, króla węgierskiego spłodzona, porodziwszy upragnionego potomka Bolesława, któremu nadano przydomek Krzywousty, krótki tylko czas żyjąc, z więzów ciała uwolniona została w wigilię Narodzenia Pańskiego, opłakiwana przez duchowieństwo i ubogich, albowiem dobroczynną była matką sierot. Z jej szczodrobliwości hrabstwo Chropy w ziemi sieradzkiej, które dziś Pabianice się zowie, wraz z ludnością i jej powinnościami, ze wszelkimi daninami w zbożu, miodzie, tudzież w skórach kunich, podarowane zostały kanonikom kościoła krakowskiego.".
Kościół Ewangelicko- Augsburski św. Piotra i Pawła -przy ulicy Zamkowej 8, tel.215-59-55; wzniesiony w latach 1827-31 wg projektu Franciszka Reinsteina, w stylu klasycznym, w kształcie rotundy.
Kościół Najświętszej Marii Panny Różańcowej - przy ulicy Zamkowej 39, tel.215-29-23; w stylu neogotyckim z lat 1898-1903.

Kościół św. Floriana - ul. Warszawska 34, tel. 215-43-89; styl neogotycki z lat 1899-1905.
  Dom Tkacza - przy ulicy św. Jana 20; drewniany z pierwszej połowy XIX wieku.
zdjęcia wykonał: Henryk Kozłowski

 

FIRMY

::

Banki
:: Dom
:: Nieruchomości
:: Ochrona Mienia
:: Reklama
:: Motoryzacja
:: Komputery
:: Ubezpieczenia
:: Zwierzęta
:: Hipermarkety
:: Sport i Rekreacja
:: Zdrowie i Uroda

::

Rozrywka i Turystyka
:: Komunikacja