URZĘDY

::

Urząd Miasta

::

Urząd Gminny

::

Urząd Powiatowy

INSTYTUCJE

::

Organizacje

::

Edukacja

::

Zdrowie

::

Kultura

.

::

Ważne telefony

::

Zabytki

::

Ciekawostki

< strona główna

Budynek Urzędu Miejskiego
w Pabianicach 
ul. Zamkowa 16
Sekretariat tel. 215-52-37
e-mail poczta@um.pabianice.pl

:: Prezydent Miasta Pabianic - prof. dr hab. Jan Berner

   Koordynuje i kontroluje realizację zadań: 

Miejski Inspektorat Obrony Cywilnej 
Urząd Stanu Cywilnego 
Pełnomocnik ds. gospodarki wodno - ściekowej 
Pełnomocnik ds. informacji niejawnych oraz organizacji i zabezpieczenia imprez masowych, administrator danych osobowych 
Zespół ds. audytu i kontroli wewnętrznej 
Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych i przetargów 
Rzecznik Prasowy 


:: Z-ca Prezydenta Miasta Pabianic - mgr Hieronim Ratajski

   Koordynuje i kontroluje realizację zadań :

 
Wydziału Spraw Lokalowych 
Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień 
Zakładu Dróg i Zieleni Miejskiej 
Schroniska dla Zwierząt 
Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
Zakładu Pogrzebowego 
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 


:: Z-ca Prezydenta Miasta Pabianic - inż. Marek Błoch

   Koordynuje i kontroluje realizację zadań : 


Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami 
Wydziału Urbanistyki 
Wydziału Inwestycji i Remontów 
Wydziału Eksploatacji Miasta i Rolnictwa 
Wydziału Spraw Obywatelskich 
Wydziału Działalności Gospodarczej i Promocji Miasta 


:: Sekretarz Miasta Pabianic - Adam Marczak

   Koordynuje i kontroluje realizację zadań: 


Kancelarii Prezydenta miasta Pabianic 
Straży Miejskiej


:: Skarbnik Miasta Pabianic - mgr Elżbeta Tkaczuk

   Koordynuje i kontroluje realizację zadań: 


Wydziału Finansowego 


   Pełnomocnicy Prezydenta Miasta Pabianic:


Krystyna Rendecka - Pełnomocnik Prezydenta ds. Społecznych

Jarosław Habura - Pełnomocnik Prezydenta ds. Rozwoju Gospodarczego i Przekształceń Własnościowych

Elżbieta Borowiecka - Pełnomocnik Prezydenta ds. Informacji Niejawnych oraz Organizacji i Zabezpieczenia Imprez Masowych, Administrator Danych Osobowych

Zdzisław Wlazłowicz - Pełnomocnik Prezydenta ds. Gospodarki          Wodno-Ściekowej

 

FIRMY

::

Banki
:: Dom
:: Nieruchomości
:: Ochrona Mienia
:: Reklama
:: Motoryzacja
:: Komputery
:: Ubezpieczenia
:: Zwierzęta
:: Hipermarkety
:: Sport i Rekreacja
:: Zdrowie i Uroda

::

Rozrywka i Turystyka
:: Komunikacja