URZĘDY

::

Urząd Miasta

::

Urząd Gminny

::

Urząd Powiatowy

INSTYTUCJE

::

Organizacje

::

Edukacja

::

Zdrowie

::

Kultura

.

::

Ważne telefony

::

Zabytki

::

Ciekawostki

< strona główna

  W a ż n e   T e l e f o n y 


-> Pogotowie Ratunkowe
ul. Jana Pawła II 68 tel. 999 / 215-60-04, 225-36-13

-> Pogotowie Wodno-kanalizacyjne
ul. Warzywna 1/3 tel: 215-65-64

-> Pogotowie Energetyczne
ul. Piłsudskiego 19 tel: 675-19-01, 215-58-25

-> Pogotowie Gazowe
ul. Partyzancka 110 tel 992, 213-06-81, 215-72-24

-> Ciepłownicze
tel: 215-29-99

-> Policja
ul. Żeromskiego 18 tel. 997 / 112 dla tel. kom 215-26-28

-> Państwowa Straż Pożarna
ul. Strażacka 4 tel. 998 / 215-53-22

-> Ochotnicza Straż Pożarna
ul. Jutrzkowicka 85/87 tel. 215-94-57

-> Straż Miejska
ul. Narutowicza 33 tel. 215-56-76 wew. 53

-> Agencja ARGUS
ul. Trębacka 44 tel. 215- 33-81

-> Pomoc Drogowa
ul. Bracka 63/65 tel. 213-51-42
ul. Wiązowa 2 tel. 213-98-35, 9636, 9637

-> Informacja telefoniczna
PKP, ul. Łaska 37 tel: 215-67-36, 9436
PTTK, ul. Zamkowa 8 tel: 215-29-05
PKS, ul. Partyzancka 110 tel: 215-55-33, 631-97-06

-> Instytucje użyteczności publicznej
Starostwo Powiatowe, ul. Piłsudskiego 2 tel: 213-01-00
Urząd Miasta Pabianic, ul. Zamkowa 16 tel: 215-56-76
Urząd Gminy Pabianic, ul. Torowa 21 tel: 213-96-60
Urząd Skarbowy, ul. Zamkowa 26 tel: 213-07-07
Spital Miejski, ul. Jana Pawła II 68 tel: 225-35-00
Zakład Ubezpieczeń Społecznych tel: 215-92-56
Powiatowy Urząd Pracy tel: 215-70-71
Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa tel: 215-40-91
SP ZOZ, ul. Kilińskiego tel: 215-21-93, 215-88-56
Stacja Sanitarno-Epidem., ul. Kilińskiego 8/12 tel: 215-27-76

 

FIRMY

::

Banki
:: Dom
:: Nieruchomości
:: Ochrona Mienia
:: Reklama
:: Motoryzacja
:: Komputery
:: Ubezpieczenia
:: Zwierzęta
:: Hipermarkety
:: Sport i Rekreacja
:: Zdrowie i Uroda

::

Rozrywka i Turystyka
:: Komunikacja