URZĘDY

::

Urząd Miasta

::

Urząd Gminny

::

Urząd Powiatowy

INSTYTUCJE

::

Organizacje

::

Edukacja

::

Zdrowie

::

Kultura

.

::

Ważne telefony

::

Zabytki

::

Ciekawostki

< strona główna

O r g a n i z a c j e,
S t o w a r z y s z e n i a
Partie Polityczne w Pabianicach

alfabetycznie...

:: Cech Rzemiosł Różnych
- Stary Rynek 4, 95-200 Pabianice.

:: Fundacja "Zdrowie Dla Mieszkańców Pabianic"
- ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice.

:: Katolickie Stowarzyszenie "Cyvitas Christiana"
- ul.Waryńskiego 6, 95-200 Pabianice.

:: Klub Inicjatyw Gospodarczych
- ul. Grota Roweckiego 3, 95-200 Pabianice.

:: Klub Inteligencji Katolickiej
- ul. Grobelna 2, 95-200 Pabianice.

:: Koło PCK
- ul. Moniuszki 16, 95-200 Pabianice.

:: Koło Stronnictwa Demokracji Polskiej
- ul.Waryńskiego 6, 95-200 Pabianice.

:: Komisja Miejska Emerytów i Rencistów "Solidarność"
- ul. Waryńskiego 6, 95-200 Pabianice.

:: Komitet Wyborczy 2000
- ul. Konstantynowska 65/67, 95-200 Pabianice.

:: Konfederacja Polski Niepodległej
- ul. Traugutta 2, 95-200 Pabianice.

:: Konspiracyjne Przyusposobienie Wojskowe
- ul.Waryńskiego 6, 95-200 Pabianice.

:: Krajowa Fundacja Pomocy Ofiarom Pożarów
- ul. Moniuszki 141 m 2, 95-200 Pabianice.

:: "Lobby Mieszkaniowe" Ogólnopolskie Stowarzyszenie
- ul. Traugutta 2, 95-200 Pabianice.

:: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach
- ul.Cicha 43

:: MPZZ OPZZ
- ul. Piłsudskiego 13, 95-200 Pabianice.

:: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło
- ul. Moniuszki 16, 95-200 Pabianice.

:: Porozumienie Centrum
- ul. Traugutta 2, 95-200 Pabianice.

:: PPS Koło Miejskie
- ul. Traugutta 2, 95-200 Pabianice.

:: Rada Podregionu NSZZ "Solidarność"
- ul. Traugutta 2, 95-200 Pabianice.

:: Rada Rejonowa Honorowych Dawców Krwi
- ul. Moniuszki 16, 95-200 Pabianice.

:: Ruch Odbudowy Polski
- ul. Traugutta 2, 95-200 Pabianice.

:: Ruch Społeczny AWS
- ul. Traugutta 2, 95-200 Pabianice.

:: Sojusz Lewicy Demokratycznej
- ul. Traugutta 2, 95-200 Pabianice.

:: Stowarzyszenie Chrześcijańskich Demokratów "Chadecja"
- ul. Traugutta 2, 95-200 Pabianice.

:: Stowarzyszenie Osób w Wieku Przedemerytalnym
- ul. Gdańskiej 6 p. 15 tel.42 215 55 10.

:: Światowy Związek Żołnierzy AK
- ul. Kilińskiego 8, 95-200 Pabianice.

:: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
- ul. Gdańska 6, 95-200 Pabianice.

:: Towarzystwo Przyjaciół Pabianic
- ul. Traugutta 2, 95-200 Pabianice.

:: Unia Wolności
- ul. Gdańska 6, 95-200 Pabianice.

:: ZHP Komenda Hufca
- ul. Gdańska 6, 95-200 Pabianice.

:: Zjednoczenie Chrześcijańsko
- Narodowe - ul. Traugutta 2, 95-200 Pabianice.

:: ZNP
- ul. Kilińskiego 8, 95-200 Pabianice.

:: Związek Inwalidów Wojennych
- ul. Zamkowa 9, 95-200 Pabianice.

:: Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
- ul Zamkowa 9, 95-200 Pabianice.

:: Związek Sybiraków
- ul. Traugutta 2, 95-200 Pabianice.

:: Związek Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego
- ul. Traugutta 2, 95-200 Pabianice.

 

FIRMY

::

Banki
:: Dom
:: Nieruchomości
:: Ochrona Mienia
:: Reklama
:: Motoryzacja
:: Komputery
:: Ubezpieczenia
:: Zwierzęta
:: Hipermarkety
:: Sport i Rekreacja
:: Zdrowie i Uroda

::

Rozrywka i Turystyka
:: Komunikacja