URZĘDY

::

Urząd Miasta

::

Urząd Gminny

::

Urząd Powiatowy

INSTYTUCJE

::

Organizacje

::

Edukacja

::

Zdrowie

::

Kultura

.

 

::

Ważne telefony

::

Zabytki

::

Ciekawostki

< strona główna

 

>>jesteś w: kultura > domy kultury i kina

.

  KINO

KINO TOMI
GDAŃSKA 4 95-200
tel. 042 215 42 69
215 47 75

  DOMY KULTURY

Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Puławskiego 38,
95-200 Pabianice
telefon: (042) 215 20 93

Młodzieżowy Dom Kultury jest placówką wychowania pozaszkolnego, która pełni istotną  rolę w sferze edukacji nieformalnej dzieci i młodzieży – daje możliwość i szanse odkrywania oraz rozwoju zainteresowań, talentów i pasji artystycznych młodych ludzi, promuje ich osiągnięcia.
MDK pełni rolę kulturotwórczą i integrującą szkoły, rodziców i mieszkańców Powiatu Pabianickiego poprzez podejmowanie różnorodnych inicjatyw.
    MDK realizuje różnorodny i bogaty program edukacji kulturalnej, w czym uzupełnia i wspiera szkoły, współpracując z nimi w realizacji różnych przedsięwzięć kulturalnych i imprez.

Oferta edukacyjna – zajęcia stałe
:: Edukacja kulturalna:
- zespoły tańca współczesnego (Muzak, eMTT, grupa przygotowawcza)
- grupa musicalowa
- zespoły tańca jazzowego (Ganesz I-III, grupa przygotowawcza)
- zajęcia taneczno - umuzykalniające (5-7 lat)
- aerobic
- nauka śpiewu rozrywkowego, emisja głosu
- zespoły wokalne i soliści
- zajęcia plastyczne (grafika, rysunek, malarstwo, inne techniki plastyczne)
- nauka gry na instrumentach muzycznych (keyboard, skrzypce, akordeon, perkusja, gitara)

:: Edukacja językowa
- język angielski
- język niemiecki

:: Edukacja sportowa
- ośrodek gimnastyki korekcyjnej
- zajęcia akrobatyki
W w/w zajęciach bierze udział ok. 680 uczestników.
    MDK organizuje cykliczne imprezy o zasięgu ogólnopolskim, wojewódzkim i powiatowym.
Najważniejsze z nich to:
- Ogólnopolski Konkurs Plastyczny – „Potęga przyrody – potęga spokoju, potęga żywiołu”
- „Bliskie spotkania” – wojewódzkie prezentacje teatrów tańca
- Konkurs literacki – „Opowiedz mi o...”
- Wojewódzki Konkurs Piosenki Różnej
- „Kartka świąteczna: Boże Narodzenie, Nowy Rok” – wojewódzki konkurs plastyczny
- konkurs piosenki – „Idolek”
oraz koncerty, wystawy, prezentacje artystyczne naszych uczestników

MDK pełni rolę organizatora i koordynatora sportu szkolnego na terenie Powiatu Pabianickiego  organizując ok. 50 zawodów sportowych we wszystkich dyscyplinach objętych kalendarzem Szkolnego Związku Sportowego dla wszystkich typów szkół.

Miejski Ośrodek Kultury
ul. Kościuszki 14,
95-200 Pabianice
telefon: (042) 215 50 81

Dyrektor :Radostaw Żurawski
Zastępca dyrektora : Elżbieta Misiewicz – Majdas

Miejski Ośrodek Kultury w Pabianicach powstał w 1974 roku i od tego czasu jest miejscem działalności kulturalnej kierowanej do dzieci, młodzieży i osób starszych z terenu Pabianic. Ośrodek wychodzi z propozycjami do ludzi odczuwających potrzebę rozwoju swoich zainteresowań. Pomocą służy im grupa profesjonalistów - artystów z różnych dziedzin i pedagogów.
:: Kierunki naszej działalności to :
:: Edukacja

  Kształcimy umiejętności praktyczne w zakresie plastyki, muzyki, tańca, gry scenicznej, fotografii. Formujemy postawy proekologiczne.

:: Kreacja: patronujemy społecznemu ruchowi kulturalnemu. Sprzyjamy powstawaniu zespołów i grup artystycznych, muzycznych, plastycznych, teatralnych i tanecznych. Zapewniamy prezentacje dorobku twórczego.
W naszych strukturach znajduje się ośrodek telewizji osiedlowej TOP.
:: Rekreacja
Organizujemy imprezy kulturalne: artystyczne i rekreacyjne, spektakle, koncerty, programy kabaretowe, estradowe, wystawy, festyny, przeglądy i konkursy. Jesteśmy organizatorami zarówno pod względem merytorycznym jak i technicznym imprez plenerowych i okolicznościowych, świąt, jubileuszy i obchodów.
:: Integracja
Pobudzamy i wspieramy twórczość ruchu kulturalnego i społecznego w środowiskach lokalnych i regionalnych. Współpracujemy z organizacjami, stowarzyszeniami i środowiskami kulturalnymi. Zgłaszamy i podejmujemy inicjatywy wspólnych przedsięwzięć
:: Rozporządzamy:
- sala widowiskowa ze sceną, garderobami, nagłośnieniem - 230 miejsc
- kawiarnia JAZZ BASS cafe ,, Artystyczna" - ( najemca Jakub Nowak ) 45 miejsc
- sala kameralna - 70 miejsc
- galeria MOK
- Muzyczne
- Dobrzanie Młodzieżowa Orkiestra Dęta
- Towarzystwo Śpiewacze im. Tadeusza Kościuszki
- Orkiestra Dęta
- Zespół Big - Bandowy ,, Smogie Boogie"
- Zespół Big - Bandowy ,, Blues Brothers Dreams"
- Studio Piosenki
- Żeński Zespół Wokalny ,,Tęcza"
- Tipsy Drivers
- Proletaryat
- Korozja
- Zgiełk
- Adam Nowak i Przyjaciele
- Pestilentia
- Normalsi
- Ostatnie Kuszenie Małgorzaty (poezja śpiewana)
:: Teatralne
- Teatr Muzyczny ,, Retro"
- Ciaptaki
- A-MOK
- Teatrzyk wizji i ruchu ,,Puk"
:: Sekcje
- taneczne: dziecięca i młodzieżowa
- muzyczne: dziecięca i młodzieżowa
- plastyczna
- szachowa
- fotograficzna
- Terenowy Ośrodek Edukacji Ekologicznej
- Telewizja Osiedlowa TOP
:: Przeglądy, Konkursy, Festiwale
- Przegląd Piosenki Anglojęzycznej „ Kermit"
- Przegląd Piosenki Dziecięcej
- Eliminacje Rejonowe Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów Dziecięcych ,,Konfrontacje"
- Eliminacje Rejonowe Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
- Eliminacje Rejonowe konkursu recytatorskiego ,,Świerszczykowe wierszyki"
- Konkurs fotograficzny ,,Ekosfera"
- Konkurs ekologiczno - plastyczny ,,Szopka Pabianicka"
- Dyktando Ekologiczne
- Dzień Ziemi, ,,Sprzątanie Świata"
- Seminarium Ekologiczne
- Powiatowy Przegląd Piosenki Weselnej ,,Złote Obrączki"
:: Artyści. instruktorzy:
> Katarzyna Byczkowska - artysta plastyk : grafika, grafika komputerowa, tkanina, malarstwo. Animator zainteresowań dla dzieci i młodzieży. Projektowanie materiałów reklamowych
(zaproszenia, dyplomy, plakaty, foldery ). Prowadzi galerie MOK.
> Katarzyna Cegiełka - koordynator do spraw edukacji ekologicznej na terenie Pabianic. Organizator imprez interdyscyplinarnych łączących wiedze przyrodniczą z elementami kultury.
> Arkadiusz Florczak - pedagog, animator kultury, reżyser. Dwukrotny uczestnik programu ,,Artyści w akcji" sponsorowanego przez Fundacje im. S. Batorego. Twórca autorskiego Teatrów Czterech Żywiołów. Od lat prowadzi dziecięce i młodzieżowe zespoły teatralne. Specjalizuje się w pracy z młodzieży nieprzystosowana, upośledzoną umysłowo. W Miejskim Ośrodku Kultury kieruje zespołami: ,,Ciaptaki", ,,Amok", grupa integracyjna.
> Marek Głowacki - dyrygent, pedagog, uczestnik kursów mistrzowskich u Helmutha Rillinga. Pomysłodawca i realizator koncertów Msza Koronacyjna V W.A. Mozarta, Pasja wg św. Jana J.S. Bacha. W ośrodku prowadzi Młodzieżową Orkiestrę Dętą
> Andrzej Krajewski - muzyk, tw6rca zespołu Ostatnie Kuszenie Małgorzaty (laureata dwóch edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Turystycznej YAPA), inicjator I Przeglądu Piosenki Anglojęzycznej „Kermit" w Pabianicach.
> Robert Kraska - artysta muzyk, dyrygent, animator kultury. W Miejskim Ośrodku Kultury kierownik Ośrodka Edukacji Muzycznej. Inicjator powstania na terenie ośrodka zespołu Big - Bandowego Blues Brothers Dream oraz dziecięcego zespołu wokalnego.
> Jacek Malanowski - muzyk, kompozytor. W Miejskim Ośrodku Kultury prowadzi zajęcia nauki śpiewu z dziećmi i młodzieżą.
> Grzegorz Małolepszy - muzyk, animator młodzieżowej sekcji muzycznej. Opiekuje się zespołami: Dobrzanie, Korozja Zgiełk, Adam Nowak i Przyjaciele, Pestilentia, Tipsy Drivers, Normalsi.
> Maciej Michalski - artysta fotografik, pedagog, animator kultury, twórca Pabianickiego Towarzystwa Fotograficznego, posiadacz tytułu artysty FIAP. Uczestnik Międzynarodowych Salonów Fotograficznych. Prowadzi sekcje fotograficzna,
> Mirosfaw Piotrowski - muzyk, dyrygent, animator działalności artystycznej seniorów. Prowadzi Żeński Zespół Wokalny ,,Tęcza ", Studio Piosenki oraz dyryguje Chórem Męskim im. Tadeusza Kościuszki.
Marek Smuga -artysta muzyk, dyrygent, aranżer. Na terenie ośrodka prowadzi Orkiestrę Dęta, Współtwórca powstania grupy Blues Brothers Dreams.
> Joanna Urbaniak - Wozniak - pedagog. Na terenie ośrodka prowadzi dziecięce i młodzieżowe zespoły taneczne.
> Marek Zieliński - pedagog, mistrz szachowy. Na terenie ośrodka kieruje sekcje szachowa,
> Piotr Zuwald - pedagog, muzyk. Prowadzi młodzieżowe grupy wokalno - taneczne oraz teatr muzyczny ,, Retro' skupiający w swoich szeregach osoby trzeciego wieku.)

.Osiedlowy Dom Kultury
ul. Łaska 46/48, 95-200 Pabianice
telefon: (042) 215 58 56

Pracownia malarstwa i rysunku  - czwartki w godz. 16-19
Pracownia fotograficzna  - wtorki, środy w godz. 14-19
Dziecięcy zespół wokalny- piątki w godz. 14-15
Nauka gry (gitara, keyboard, akordeon) z własnym instrumentem muzycznym do uzgodnienia
Koło Turystyki Pieszej dla dzieci i młodzieży - spotkania umówione
Młodzieżowy zespół instrumentalno-wokalny "ODEK-ROCK" - piątki w godz. 16-19
Młodzieżowy zespół wokalny - piatki w godz. 15-16
Młodzieżowy zespół muzyczny  - piątki w godz. 10-15
Klub Seniora "Brzoza"  - środy w godz. 16-19
Zespół wokalny "Pod Brzozami"    - czwartki w godz. 10-12
Duet wokalny sióstr "blizniaczek "Wesołe Seniorki" - czwartki w godz. 12-13
Gimnastyka - codziennie w godz. 9-10
Koło filatelistów, numizmatyków, kolekcjonerów kart telefonicznych i pocztowych oraz innych hobbystów (dzieci, młodzież, dorośli) - wtorki w godz. 16-18
GALERIA GGG, GALERIA. SZTUKI DZIECI – wystawy
Sekcja tenisa stołowego dla dzieci, młodzieży, dorosłych - codziennie w godz. 11-18
Zajęcia świetlicowe dla dzieci - codziennie w godz. 11-18
Osiedlowy Dom Kultury PSM zaprasza do GALERII GGG na wystawie prac p. Jana Ratajczyka pt."Impresje morskie". Prace można oglądać do końca listopada br. w godz. 11-19

.Spółdzielczy Dom Kultury
ul. Orla 45/47,
95-200 Pabianice
telefon: (042) 215 11 09

Spółdzielczy Dom Kultury serdecznie zaprasza dzieci i młodzież
na zajęcia kół i klubów zainteresowań:
  :: PRACOWNIA DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH
poprzez dramę, różnorodne techniki plastyczne (m.in. origami i kirigami)
oraz warsztaty twórcze
•    kształtuje w dzieciach wrażliwość,
•    uczy współdziałania w grupie,
•    pobudza do aktywności,
•    ćwiczy umiejętność opanowywania emocji,
•    rozwija twórczą aktywność.
:: TEATRZYK MŁODEGO AKTORA
Jeżeli czujesz, ze drzemie w Tobie dusza artysty i chcesz sprawdzić swoje umiejętności aktorskie, to zapraszamy Cię do udziału w próbach.
:: ZAJĘCIA MUZYCZNE
•    nauka gry na keyboardzie,
•    nauka gry na gitarze klasycznej,
•    nauka gry na akordeonie.
Ogłaszamv nabór do młodzieżowego zespołuwokalnego.
:: TANIEC NOWOCZESNY - zajęcia tańca:
o    współczesnego,
o    fanky,
o    fanky & jazz,
o    dance,
o    hip-hop.
Zajęcia te pomagają rozwinąć koordynację ruchową i wyobraźnię młodego człowieka.
UDZIAŁ W ZAJECIACH JEST NIEODPŁATNY

.Środowiskowy Klub Kultury Barak
ul. Grota Roweckiego 11a, 95-200 Pabianice
telefon: (042) 214 89 92

Czynny codziennie od 12 do 20 godz.
Poniedziałek
16 – zajęcia rozwijające wyobrażnię
17 30 - aerobic
Wtorek
15 - zespół muzyczny "BANALUDY"
17 - gimnastyka
18 - gimnastyka|
17 - pracownia plastyczna
Środa
09 15 - gimnastyka dla seniorów
10 00 - próba zespołu muzycznego Klubu Seniora "JARZĘBINKI"
17 30 - aerobic
18 00 - pracownia fotograficzna
Czwartek
17 - gimnastyka
18 - gimnastyka|
16 - I i III czwartek miesiąca Klub Seniora Jarzębina
18 - pracownia fotograficzna
Piątek
9 15 - gimnastyka dla seniorów
Codziennie : punkt bibloteczny i tenis stołowy

.Ośrodek Kultury Chrześcijańskiej
im. Jana Pawła II
ul. Jana Pawła II 46, 95-200 Pabianice
telefon: (042) 213 91 00

 

 

FIRMY

::

Banki

::

Dom

::

Nieruchomości

::

Ochrona Mienia

::

Reklama

::

Motoryzacja

::

Komputery

::

Ubezpieczenia

::

Zwierzęta

::

Hipermarkety

::

Sport i Rekreacja

::

Zdrowie i Uroda

::

Rozrywka i Turystyka

::

Komunikacja